Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

REKISTERINPITÄJÄ​
GREENRIDE
Leväsentie 7A
70700 Kuopio
Puhelin: 0400 322400
Y-tunnus:

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Mika Junkkila
Puhelin: 0400 322400
mika@greenride.fi

REKISTERIN NIMI

Greenriden asiakas – ja markkinointirekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Verkkokauppatilausten toimittaminen

 • Asiakastapahtumien varmentaminen

 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

 • Kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet, kuten sähköisen uutiskirjeen ja ajankohtaisen tiedon lähettäminen

 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot

 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot

 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

 • Asiakkaan lähettämät sähköposti/tekstiviestit

 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

 • Mahdolliset luvat ja suostumukset

 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot

 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

REKISTERISUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa johon on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja ja joilla on salassapitosopimus. Manuaalinen aineisto tuhotaan asianmukaiselle asiakirjatuhoajalla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa, murtosuojatussa, valvontakamerallisessa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi henkilöt. joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.

Voimme myös ulkostaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Oikeutesi tietojen kohteena

 Mikäli henkilötietojasi on Greenriden hallussa, sinulla on tiettyjä niihin liittyviä oikeuksia. Kun olet antanut meille suostumuksesi yhteydenottoihimme osana markkinointipalveluitamme, voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käyttämällä kaiken suoramarkkinointimme yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta tai ottamalla yhteyttä Greenriden tietosuojavastaavaan.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään kasvotusten, puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla tai pikaviestimillä

 • Kotisivuille asennetun automatisoidun sähköpostiohjelman kautta (www.mailchimp.com) tai muulla vastaavalla tavalla

 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Itellan osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä (”cookies”) sivuston kävijäliikenteen tilastointiin ja analysointiin. Käytämme evästeitä myös käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Lisätietoja evästeistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointi- eikä muihin tarkoituksiin Greenriden ulkopuolelle pois lukien mahdolliset laskutuspalvelun kautta laskutettavat asiakkaat.

TIETOJEN SIIRTO EU:n JA ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käytön kannalta tarpeellista.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin avulla.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.