Turvaamme hankintasiTREK myöntää takuun materiaali- ja valmistusvikoja vastaan kaikkiin alkuperäisiin varusteisiin ja jälkimarkkinatuotteisiin alla esitettyjen ehtojen mukaisesti.Tärkeimmät asiat ensin

Tee reklamaatio ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Reklamaatioon on liitettävä ostotodistus.

Elinikäinen takuu
Runkosarjoilla (rungolla ja jäykällä haarukalla), päärungoilla sekä täysjousitettujen polkupyörien takahaarukoilla on alkuperäisen omistajan eliniän pituinen takuu.
Hiilikuituvanteilla varustetut Bontragerin kiekot

2 vuoden takuu
Vaatteet
Osat ja lisävarusteet
Takajousituksen tuennan komponentit, mukaan lukien laakerit, keinulinkut ja mukana toimitettavat kiinnitysosat ja komponentit
Alumiinivanteilla varustetut Bontragerin kiekot
Maalipinnat ja tarrat

Seuraavat omistajat
Alkuperäistä omistajaa seuraavat omistajat ovat oikeutettuja kolmen vuoden takuuseen Trek-rungon ja Trek-haarukan osalta jälleenmyyjältä tehdystä alkuperäisestä ostopäivämäärästä lukien. Tämä ei kata esimerkiksi kiekkojen, joustohaarukoiden ja voimansiirron komponenttien kaltaisia osia. Reklamaatioon on liitettävä todiste alkuperäisestä ostosta.

Takuu ei kata seuraavia asioita
Käytöstä aiheutuva normaali kuluminen
Virheellisestä kokoamisesta aiheutuvat viat ja vauriot
Korroosiosta aiheutuvat viat ja vauriot
Huollon puutteesta tai virheellisestä huollosta johtuvat viat ja vauriot
Polkupyörään asennettavat komponentit, osat tai lisävarusteet, jotka eivät ole yhteensopivia tai joita ei ole alun perin tarkoitettu käytettäväksi myydyssä polkupyörässä
Viat ja vauriot, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai laiminlyönnistä
Osien vaihtamiseen liittyvät työkulut
Ilman yksinoikeutta valmistetut tuotteet (muiden valmistajien valmistamat alkuperäisosat tai -komponentit), jotka kuuluvat alkuperäisvalmistajan takuun piiriin.
Kosmeettiset naarmut tai muut kuin rakenneviat Bontragerin hiilikuituvanteissa tai kiekoissa

Takuu koskee seuraavia tuotteita:
• Kaikki pyörät alkaen mallivuodesta 2020
• 1.8.2019 jälkeen ostetut osat ja tarvikkeet.

Tuotteet, joita ei ole nimenomaisesti mainittu edellä, eivät kuulu tämän takuun piiriin.

Takuu mitätöityy, jos polkupyörän runkoon, etu- tai takahaarukkaan tai komponentteihin tehdään muutoksia. Takuu rajoittuu nimenomaisesti viallisen osan korjaamiseen tai vaihtamiseen valmistajan valinnan mukaan. Takuu on voimassa tuotteen alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien. Trek ja Electra eivät vastaa oheisvahinkojen tai välillisten vahinkojen korvauksista, ellei lainsäädäntö erityisesti kiellä tällaisen vastuun poissulkemista. Alkuperäisen ostomaan ulkopuolelta tehtäviin reklamaatioihin voi kohdistua maksuja ja lisärajoituksia. Takuun pituus ja yksityiskohdat voivat vaihdella maittain. Takuun englanninkielinen versio syrjäyttää muunkieliset versiot.

Käsittelemme reklamaatioita vain kirjallisesti. Emme käsittele reklamaatioita puhelimitse.

Greenride käsittelee reklamaatiot 30 päivän kuluessa ehtojen mukaisen reklamaation vastaanottamisesta.