Force majeure

Force majeure

Greenride ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen, kuten esimerkiksi luonnonkatastrofin, valtion tai hallituksen asettaman lain tai asetusten muutosten, työtaistelun, tulipalon, sodan, tms. vastaavien aiheuttamista ongelmista eikä viivästyksistä toimituksissa.

Greenriden velvollisuus täyttää kauppasopimus keskeytyy edellä mainitun olosuhteen vaikutuksesta. Mikäli kyseessä oleva ylivoimainen este tms on kestänyt yli 2 kuukautta (60 päivää), Greenride käyttää oikeutta purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta. Mikäli asiakas on ehtinyt suorittaa maksun, palautetaan se suorituksen makseneelle asiakkaalle.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ODR-foorumi Kuluttaja voi ODR-foorumin (http://ec.europa.eu/odr) kautta viedä verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riitansa riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi, jos myyjä ja kuluttaja eivät pääse keskenään sovintoon.

Euroopan komission verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille on koottu yhteen kaikki eurooppalaiset riidanratkaisuelimet. Foorumin nimi juontuu verkkovälitteistä riidanratkaisua tarkoittavista sanoista online dispute resolution (ODR platform). Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Sähköpostiosoite, jota kuluttaja voi käyttää ODR-Foorumilla saadakseen asiansa käsittelyyn: ride@greenride.fi Suomalaisen kuluttajan, jolla on riitatilanne suomalaisen verkkokaupan kanssa, kannattaa edelleen ensisijaisesti ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) asian selvittämiseksi.